Sehos plus s.r.o.

Upratovacie a čistiace služby

Pri práci používame ekologické čistiace prostriedky. Tieto prípravky sú šetrnejšie k životnému prostrediu aj k samotnému používateľovi. Ich používanie nemá vplyv na vyššiu cenu za nami poskytované upratovacie služby. Udržiavané a čisté prostredie je základom pre pohodu Vašich zamestnancov, zákazníkov alebo návštevníkov.Odborné čistenie a upratovanie zlepšuje komfort administratívnych centier, kancelárií, budov štátnej správy, ubytovacích zariadení, obchodných centier, výrobných priestorov, bytov a domov. Presadzujeme sa na trhu kvalitnými službami za prijateľné ceny, vyškoleným personálom používajúcim kvalitné čistiace prostriedky s ohľadom na ochranu životného prostredia. Samozrejmosťou je plnenie individuálnych požiadaviek každého nášho klienta. Dokážeme sa flexibilne prispôsobiť Vašim požiadavkám. Našim cieľom je ušetriť Vám čas a peniaze. Stačí nás kontaktovať radi Vám odpovieme.

Cleaning services

We use ecological cleaning agents in our work. .These products are more environmentally friendly to the user himself. Their use does not affect the higher price for cleaning services provided by us.A clean and clean environment is the basis for the well-being of your employees, customers and visitors. Professional cleaning and cleaning improves the convenience of administrative centers, offices, government buildings, accommodation facilities, business centers, production facilities.We are promoting the market at high quality services at affordable prices, trained by environmentally friendly cleaners using quality cleaners. It is a matter of course meeting the individual requirements of each of our clients. We can flexibly adapt to your requirements. Our goal is to save you time and money. Just contact us to be happy to answer.